Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden dienen ervoor om u en onze karakters/medewerkers te beschermen en het bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Deze worden aangeboden bij het maken van een online reservering en worden per email verzonden.

Door boeking via de website of bij het ontvangen van een bevestingsmail verklaart de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de algemene Voorwaarden.

Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden behouden wij ons het recht de boeking te annuleren, eerder te vertrekken of de extra gemaakte kosten te verhalen en dit zonder restitutie.  Wonderfeestjes behoud zich het recht de reservering zonder opgaaf van redenen ten alle tijden te annuleren, zolang de boeking niet bevestigd is per e-mail of telefoon.

Boekingen per e-mail, zijn geldende overeenkomsten, een boeking staat vast als u telefonisch akkoord krijgt of per mail een bevestiging.

 

Boeking:

1. Gezien deze tijden is de kans aanwezig dat een feestje verzet moet worden ivm Corona klachten of nieuwe maatregelen van de overheid.  Om een teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om het bezoek van Wonderfeestjes als verassing te boeken.

2. Om de magie te behouden vragen wij u de kinderen binnen te houden en niet voor de ramen of bij de deur te laten komen als de prinses aankomt. 

3. Onze karakters proberen te allen tijde op de tijd te letten en zullen de activiteit waarmee zij bezig zijn rustig afronden indien de geboekte tijd verstreken is. Echter vragen wij u ook de tijd in de gaten te houden en de karakters erop te attenderen wanneer de tijd bijna verstreken is. Zij zullen namelijk niet altijd ongezien op de tijd kunnen letten.

4. Onze karakters zijn professionele entertainers, die hun uiterste best zullen doen om alle kinderen de volledige tijd te betrekken bij de activiteiten. Echter verplichten zij kinderen nooit om mee te doen aan activiteiten en kunnen zij ook niet te lang stilstaan bij ‘afhakers’. We vragen u dan ook om zich te ontfermen over de kinderen die niet (meer) mee willen doen.

5.  Wij vragen u om kinderen die niet meer geloven van tevoren te instrueren. Zij mogen meespelen, maar we willen voorkomen dat zij de magie verbreken voor de anderen. Ziet u dat er kinderen zijn die gedurende het bezoek blijven zeggen dat het karakter niet echt is? Spreek deze kinderen dan alstublieft direct en even apart aan.

6. Onze karakters zullen tijdens de ontmoeting de keuze aan activiteiten altijd overlaten aan de jarige en inspelen op wat de kinderen leuk vinden. Zij zullen hierbij hun best doen alle geboekte activiteiten uit te voeren. Echter kan het voorkomen dat niet alle activiteiten worden gedaan, doordat een activiteit uitloopt. We vragen hiervoor om uw begrip.

7. Onze karakters zijn zeer punctueel. Echter kan het voorkomen dat zij door onvoorziene omstandigheden te laat zullen arriveren. Zij zullen u direct telefonisch informeren. Houd daarom altijd uw telefoon in de gaten.

8. Wij zullen een boeking nooit zonder reden annuleren. Het kan echter voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden als ziekte, een ongeluk, ernstige weersomstandigheden (hittegolf, zeer gladde wegen, code oranje of rood) of familieomstandigheden een karakter niet kan komen. Soms zal dit pas enkele dagen of zelfs uren van tevoren bekend zijn. Wij zullen in dit geval ons uiterste best doen de uitgevallen karakters te vervangen. Wanneer dit niet lukt zullen we met u kijken naar een mogelijke oplossing, dan wel een bezoek op een andere dag, een videoboodschap, een restitutie van de kosten of een combinatie van meerdere opties. We vragen hiervoor om uw begrip. 

 

Betaling: 

1. Betaling dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het Wonderfeest. Niet betalen binnen de gestelde termijn kan tot annulering van de overeenkomst lijden. 

2. In geval van evenementen kunnen de betalingscondities worden aangepast.

 

Annulering:

  1. Een reservering kan door de klant tot maximaal 30 dagen van tevoren geannuleerd worden, dit dient gemeld te worden via email. Indien het afgesproken bedrag al is overgemaakt, ontvangt de klant het volledig overgemaakte bedrag binnen 14 dagen retour op zijn of haar rekening.
  2. Wanneer een reservering binnen 30 dagen voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd of gewijzigd zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.
  3. Bij annulering zullen de volgende percentages van de afgesproken gage worden berekend. Bij annulering binnen: 1 week of korter 100%, 2 weken 50% , 1 maand 25%
  4. Wonderfeestjes heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem reeds (vooruit) betaalde bedrag.
  5. Wonderfeestjes zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.